Община Левски решава проблемите с водопроводната мрежа
Община Левски решава проблемите с водопроводната мрежа / netinfo

Над 200 хиляди лева ще бъдат вложени в два проекта за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на ул.“Цар Симеон” в Левски, съобщават от пресцентъра на общината.

Общата стойност на проектите, които вече са в процес на реализация, е 239240 лв. Средствата са по програмата ПУДОС на Министерството на околната среда и водите. Община Левски подготвя и интегриран инвестиционен проект, с който ще кандидатства по Оперативната програма „Околна среда” пред министерството. Основната цел е да се извърши екологосъобразно заустване на битови отпадни води. Според проекта се предвижда доизграждането на канализационната система, изграждане на довеждащ колектор за отвеждане на отпадните води от промишлената зона към канализация до градска пречиствателна станция, изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на основни водоснабдителни мрежи.

В друг проект се подготвя и цялостно подновяване на водопроводната мрежа в селата Българене, Малчика, Козар Белене и частична подмяна на мрежата в останалите села на общината.