111
111 / obshtina guljanci
За девета поредна година Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) награди ВЕИ Шампионите на България. Състезанието бе проведено в две категории – Лига „Биомаса“ и Лига „Слънчева енергия“, а отличените получиха специално изработени „олимпийски” медали. Официалната церемония по награждаване се състоя на 4 декември 2018 г. в София.

ob6ttina guljanci
dariknews.archive

Кметът на община Гулянци беше отличен с второ място в Лига „Слънчева енергия“  за проекта „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци”. На първо място в тази категория бе класирана “Даймънс-Дени” ООД гр. Стара Загора за изградена фотоволтаична инсталация. На трето място се нареди дружеството „Савимекс“ гр. Добрич, за изпълнение на проект „Фотоволтаична централа върху покривна конструкция на производствен корпус”.
Общините Банско, Златоград и Мадан бяха отличени съответно с първо, второ и трето място в Лига „Биомаса“ за придобиване и опериране на общинска отоплителна централа, както и подмяна на съществуващите и изграждане на високоефективни отоплителни системи в общински сгради, използващи биомаса за гориво.
Проектът на Община Гулянци  „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци” бе реализиран в периода 2016-2017 година  с безвъзмездна финансова помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, гарантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”. Стойността му е 590 705 лева.
По проекта в общинската болница бе изградена и монтирана термопомпена инсталация, черпателен сондаж, отоплителен кръг и система със слънчеви колектори, бяха извършени и съпътстващи ремонти на покрива и помощните помещения. Изграждането на инсталацията в общинската болница допринася за осигуряване на оптимално отопление на сградата, намаляване на вредните емисии от обекта и повишаване на енергийната ефективност. Освен това новият начин на отопление води до значително намаляване на разходите.