ОбС-Плевен направи промени в наредби и постоянни комисии
ОбС-Плевен направи промени в наредби и постоянни комисии / archive.dariknews

Едно от решенията, които взеха общинските съветници на сесията в края на август 2013 беше промяната в Наредба 11 на Общински съвет Плевен, отнасяща се за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на Плевен. За това информира Дарин Ангелов - председател на ОбС-Плевен на редовната си среща с журналисти.

Промяната е свързана с ползването на безплатен транспорт и безплатно паркиране. До сега, почетните и заслужилите граждани на Плевен не са ползвали тази привилегия.
Относно средствата, които общината ще отдели за нея Дарин Ангелов поясни, че става въпрос за не повече от 100 души, предвид това, че званието „Почетен" и „Заслужил" гражданин е присъждано и посмъртно. „Това не е някакъв огромен ресурс от страна на Община Плевен, но е едно уважение към тези достойни хора, получили званията", коментира Ангелов.

Сред по-големите промени, направени на сесията на ОбС-Плевен в края на август са промените в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.
След сериозни дебати по предложение на председателя на Общинския съвет е намален състава на постоянните комисии.
От 11 до сега, те вече са осем, след обединението на Комисията по екология с тази на устройството на територията , Комисията по икономика и проекти с тази по финанси и бюджет и Комисията по законосъобразност и предотвратяване на конфликт на интереси с Комисията поююза контрол по изпълнение на решенията.
Дарин Ангелов сподели, че в работата на Общинския съвет и комисиите към него липсват достатъчно юристи. Донякъде той обясни това с нежеланието на колегите, най-вече от дясно да участват в управлението на комисиите.
„Това създава известен дискомфорт, защото изявени юристи не желаят да водят комисии и така по време на заседанията на постоянните комисии не може да се представи компетентно мнение на съветниците", поясни Ангелов и добави, че е променен и броят на състава на някои от комисиите.

Относно оттегленото предложение за промяна на името на част от улица „Цар Борис III" в Плевен по повод предстоящото честване на 50-годишнината от побратимяването на градовете Плевен и Ростов на Дон, председателят на Общинския съвет коментира, че според наредба, приета от ОбС-Плевен, която определя начинът на преименуване на улици и площади в град Плевен, не може да бъде преименувана част от улица.
Сред проблемите, които възникват са и промяната в номерата на жилищата, и адресите на фирми, необходимата подмяна на лични карти и т.н.
Дарин Ангелов каза, че в постоянните комисии вече има предложения за промяна на името на парк или на площад в Плевен, който да бъде кръстен на името на руския град.