Обявиха банките, които ще изплащат гарантираните влогове в КТБ
Обявиха банките, които ще изплащат гарантираните влогове в КТБ / archive.dariknews

Деветте банки, които от 4 декември ще изплащат гарантираните влогове в КТБ, бяха обявени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Определените от Управителния съвет на Фонда банки са: Алианц Банк България, Банка ДСК, Обединена българска банка, Първа инвестиционна банк, Райфайзенбанк (България), СИБАНК, УниКредит Булбанк, Централна кооперативна банка и Юробанк България.

Вложителите на КТБ ще се обслужват от понеделник до петък в работното време на съответната банка. Вложителите могат да се разпореждат с гарантираните си суми в срок до 5 години, считано от 4 декември.

Фондът изплаща напълно гарантираните суми на вложителите в размер до 196 000 лв. за един вложител, независимо от броя на сметките му в банката. В тази сума се включват главницата и начислените лихви към датата на отнемането на лиценза на КТБ.