Областният управител проверява готови ли сме за зимата
Областният управител проверява готови ли сме за зимата / Дарик Плевен

Областният управител Иван Новкиришки свиква заседание на Областния щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и инциденти във връзка с подготовката за зимния сезон 2010 - 2011 г.

Целта е да се предприемат превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите. Дневният ред предвижда изслушване на кметовете на общини и ръководителите на териториални структури на министерства и ведомства за готовността им за работа при зимни условия и разглеждане на организационни въпроси.

Заседанието на Областния щаб ще се проведе на от 10.00 часа днес в Заседателната зала на областна администрация и в него ще вземат участие кметовете на Общини от Област Плевен и ръководителите на всички ресорни ведомства и структури.