Областният участва в работна група за разработване на ПРСР - 2014-2020
Областният участва в работна група за разработване на ПРСР - 2014-2020 / dariknews

Областният управител на Плевенска област Илиян Йончев участва днес в тематична работна група за разработване на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. На нея ще бъде представена предварителната й оценка, както и насоките на ЕК за нейното структуриране. Подробно ще бъдат обсъдени и различните мерки по програмата.

От пресцентъра на Областна администрация припомнят, че до края на миналия месец са одобрени 1007 проекта по мярка 41 от подхода ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за предишния програмен период /2007-2013 г/. Средствата се предоставят по проектите, подадени от Местните инициативни групи /МИГ/ към Държавен фонд земеделие - РА и са на стойност 75 млн. лв.

Подходът ЛИДЕР се прилага реално в България едва от 2011 година и досега е успял да покрие 800 000 души от 57 селски общини. Очакванията са през новия програмен период тези резултати да се увеличат. За тази цел в Програмата за развитие на селските райони ЛИДЕР става самостоятелна мярка, която се очаква да има бюджет около 130 млн. евро. Ще има и разграничение на бюджетите за общините в зависимост от тяхната численост - общини с население до 15 хил. ще разполагат с до 1 млн. евро за изпълнение на стратегии, а тези над 15 хил. ще получават до 2 млн. евро. Така ще се стимулира създаването на нови МИГ, в които да влизат повече от една община.

Друга положителна промяна налагана от МЗХ е увеличението на делът на средствата за управление на МИГ от 20 на 25% от бюджета за изпълнение на стратегии. Освен това МИГ ще могат да получават авансово до 50% от средствата за управление.