Областният се запозна с успешни градско-селски партньорства в Ломбардия
Областният се запозна с успешни градско-селски партньорства в Ломбардия / obl.admin.pl

Областният управител на Плевенска област Илиян Йончев и неговият заместник Мирослав Михайлов посетиха обекти в италианската област Ломбардия, които са пример за успешно реализирани сътрудничества между градове с висока степен на урбанизация и прилежащи към тях аграрни общини. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Плевен.

Визитата беше в качеството им на представители на екипа по изпълнение на проект URMA /"Urban-rural partnerships in metropolitan areas"/. Неговата цел е създаване и развиване на успешни модели за партньорство между градовете и заобикалящите ги селски райони с цел взаимна полза, комплексно и балансирано развитие на регионите, обмяна на опит и добри практики между тях.

Областният се запозна с успешни градскоселски партньорства в Ломбардия
netinfo

Постигането на тези цели е приоритет за Областна администрация, която е единствения български партньор от общо девет партньори от шест държави - членки на ЕС. Проектът е фокусиран главно върху обмяната на опит и повишаване на информираността за този нов подход за увеличаване на иновациите в Европейските метрополни зони. Той предвижда разработването на Наръчник за подобряване на регионалните политики и стратегии за териториално планиране на европейско ниво.

Администрацията на област Ломбардия - домакин на срещата, е представила пред участниците конкретни мерки за добър мениджмънт на туристически продукти с насоченост към културно-историческото наследство на региона, които биха могли да бъдат успешно приложени за развитието на туризма в област Плевен.

По време на работното посещение са проведени конференция и семинар на направляващия комитет по проект URMA, на които всички партньори са предоставили информация за етапа на изпълнение на своите дейности. Обсъдена е и подготовката за следващата работна среща през месец февруари 2014 г, домакин на която ще е Областна администрация- Плевен.

Областният се запозна с успешни градскоселски партньорства в Ломбардия
netinfo