/ НУ „Христо Ботев“
Начално училище „Христо Ботев“-Плевен стана част от Сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“. Приемането бе гласувано и единодушно прието от членовете на Управителния съвет.

Учениците на училищата, членове на Асоциацията са сред най-активните, креативни и будни деца в българското образование.

Благодарение на високите резултати в обучението и възпитанието, множеството постижения на регионално, национално и международно ниво, базирайки се на иновативното мислене, креативния и адекватен подход, НУ „Христо Ботев“ - най-голямото училище в областта и предпочитано от ученици и родители, вече е част от един изключителен екип от професионалисти с интересни и амбициозни проекти.

Партньорството на училището с Асоциацията дава възможност за ползотворно сътрудничество и споделяне на общи цели. Това е утвърден модел за това, как едно университетско издателство си партнира с училищната система, като осигурява ползи и за двете страни.