sanirane
sanirane / mrrb
Близо 13 млн. лв. ще бъдат отпуснати допълнително от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и обществени сгради в 28-те малки общински центрове в страната, бенефициенти на програмата по мярката „Енергийна ефективност  в периферните райони“. Това реши Комитетът за наблюдение на европейската програма, който проведе 13-тото си заседание в Пловдив, информираха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството/МРРБ/.
Сред общините, които имат възможност да кандидатстват за тези допълнителни средства, са Никопол и Червен бряг. Общините ще могат да кандидатстват с проекти към края на годината, като сумата може и да се увеличи, тъй като ще се направи актуализация на спестените средства и резерви непосредствено преди обявяването на поканата за проектни предложения.  Ще се финансират мерки за повишаване на енергийна ефективност на сградите, като целта е да се постигне 60% спестяване на енергия, намаляване на разходите за отопление, обновяване фасадите на сградите и повишаване на срока на експлоатация и др. Мярката ще позволи повече обновени сгради в България, а и балансирано регионално развитие между по-малките и големи общини.
От МРРБ припомниха, че в началото на 2019-та година бяха отпуснати още близо 33 млн. лева спестен ресурс от програмата за 32 проекта на 19 средни и малки общини отново в подкрепа на мерки за енергийна ефективност.
Решено беше и 39-те големи общини, бенефициенти по програмата, да ползват спестения ресурс за финансиране на нови проекти или за намаляване на собствен принос по проектите.
Проектите могат да се подават до 31 декември 2020 г., а целта е да се постигнат максимални ефекти от реализиращите се проекти, като същевременно се даде достатъчен период за подготовка./МРРБ/