Не са открити отровни фъстъци в Плевенско
Не са открити отровни фъстъци в Плевенско / netinfo
42 обекта за производство на сладкарски изделия и за пакетиране на ядки са проверени от инспекторите на РИОКОЗ Плевен.

При извършените проверки от служителите на Дирекция “Контрол на хранителни обекти и храни” собствениците са представили необходимите документи за произхода на ядките и съответните фактури от фирмите доставчици. Извършен е физически оглед на ядките в обектите, но проби от тях не са взети, тъй като не е възникнало съмнение относно безопасността им. Тъй като фирмите доставчици не са на територията на Плевенска област, инспекцията е уведомила с писма инспекциите в Стара Загора, Велико Търново и Варна за извършване на проверки на фирмите, намиращи се на тяхна територия.

На всички собственици на обектите са издадени предписания за предприемане на мерки за недопускане приемането на количества фъстъци, които не са придружени с необходимите документи и не отговарят на установените норми за безопасност.