В резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Плевен е намаляло с 3 062 души през миналата година. Това показват данните на отдел "Статистически изследвания" в Плевен към Териториално статистическо бюро – Северозапад.

Към 31 декември 2022 г. в област Плевен живеят 220 346 души, които представляват 3.4 процента от населението на страната.

Приключи ремонтът на втория пешеходен подлез в Плевен

В градовете в областта живеят 148 692 души (67.5 процента от населението), а в селата 71 654 (32.5 на сто).

Жените са повече от мъжете. Представителите на нежния пол са 114 287, а на силния - 106 059 или на 1 000 мъже се падат 1 080 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната, се посочва в анализа.

В края на миналата година хората на 65 и повече навършени години в Плевенска област са 61 499. В сравнение с 2021 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта. Децата до 15 години са 29 137.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която за област Плевен е 47.4 години към края на миналата година, са изводите в статистическото изследване.

От него става ясно още, че жителите на Плевенска област в трудоспособна възраст за посочения период са 120 975 души. Към края на 2022 г. над трудоспособна възраст са 68 173 души, а под трудоспособна – 31 198.

През миналата година в област Плевен са регистрирани 1 838 живородени деца. В сравнение с предходната година броят им се увеличава с 52. Броят на починалите хора е 4900.

Спасиха дете, паднало в шахта на училищен двор в Плевен

Област Плевен се нарежда на девето място в страната по брой на населението, се посочва още в изследването. Най-многобройната община е Плевен с 110 843 жители, а най-малката е Пордим с 4 743 души население.
Елина Кюркчиева/БТА