НАП публикува образците на деклациите за 2012-та
НАП публикува образците на деклациите за 2012-та / dariknews.bg

На интернет страницата на Национална агенция за приходите публикуваха новите образци на декларациите за облагане на доходите на физическите лица за 2012 година.

Образецът отново съдържа приложения и основна част. Попълват се само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доход.

• Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г (образец 2001) за доходите на физическите лица от източници в България

• Приложение 1 (образец 2011) - Доходи от трудови правоотношения;
• Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ;
• Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност;
• Приложение 4 (образец 2041) - Доходи от наем или от друго;
• Приложение 5 (образец 2051) - Доходи от прехвърляне на права/имущество;
• Приложение 6 (образец 2061)- Доходи от други източници;
• Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък;
• Приложение 8 (образец 2081) - За притежавани акции...;
• Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им);
• Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ)

Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително за получените доходи от доброволно осигуряване и застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, попълват образец 2001а.
• Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина

От НАП напомнят още, че срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица за 2012 г. е 30 април 2013 г.

Повече информация за попълването и декларирането на данъци, гражданите могат да получат по телефона на информационния център на НАП 0700 18 700, на цената на един разговор.