Найден Зеленогорски ще участва в сесия на Комитета на регионите
Найден Зеленогорски ще участва в сесия на Комитета на регионите / netinfo

Кметът на Община Плевен Найден Зеленогорски ще участва в 72-ата пленарна сесия на Комитета на регионитe в качеството си на член на Българската делегация.

Сесията ще се проведе днес и на 29 ноември в Брюксел. Сред най-важните теми, които ще бъдат обсъдени в Комитета на регионите, са “Адаптиране към измененията на климата в Европа – възможни действия от страна на Европейския съюз”, “Стратегия на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 год.”, “Европейска програма за култура в глобализиращия се свят”, “Ролята на образованието и повишаване на информираността за насърчаване на устойчивото развитие”.

В дискусиите ще се включи и г-жа Валстрьом – член на Европейската комисия, комисар по институционални връзки и комуникационни стратегии”.