Н. Караджова за Деветашката пещера: Лош казус с добър край
Н. Караджова за Деветашката пещера: Лош казус с добър край / dariknews.bg

Основният мотив в решението на Върховния Административен съд от 28 ноември е „Съгласувана дейност в защитена територия - Защитена местност „Деветашка пещера" на ползвател, каза пред журналисти в Плевен, министърът на околната среда и водите Нона Караджова.

Тя уточни, че Законът за защитените територии, който е от 1998 г., предвижда такава процедура на съгласуване от органите на Министерството на околната среда и водите за ползватели и собственици в защитените територии, които са няколко вида - в случая „защитена местност".

Нона Караджова каза, че дълги години, министерството е тълкувало думата „ползвател", не в смисъла на „наемни отношения" по смисъла на Закона за задълженията и договорите, а като ползване на територията за дадена дейност, включително организиране на дейности като Еко фестивали - в случая, заснемане на филм и т.н.

Министър Караджова каза, че предстои да се внесе пределна яснота, какво всъщност се влага в понятието „ползвател", за да няма тълкувания дали това са задължително наемни отношения или просто е ползване от някаква организация за някаква цел на защитената територия.

Като по - важно, министърът изтъкна, че след снимкитена филма, не са нанесени никакви вреди на колониите на прилепите: „Колонията е непокътната, което е най - важното", каза тя.

Министърът на околната среда и водите обясни, че в резултат от всичко случило се около снимките в Деветашката пещера,  тя е отдадена за управление на Община Ловеч от Министерския съвет, което означава, че пещерата ще си има стопанин, който ще полага съответните грижи. Министърът сподели, че това се е случило при голямо обществено обсъждане с участието на НПО и Министерството на околната среда и водите.

„Ние се ангажирахме, ако общината приготви проект да предоставим средства от Екологичния фонд за поставяне на информационни табели в полза на хората, които проявяват интерес към пещерата". Министър Караджова каза също, че има готовност, след проучване да се демонтират съоръженията, останали от минали години, когато пещерата е била ползвана за военни цели.

Тя обобщи, че казусът със снимките всъщност е довел до едно по-добро бъдеще на пещерата и при това най-важното е, че колонията от прилепи е непокътната.

Нона Караджова каза още, че са подготвени и промени в заповедта за „Защитена местност Деветашка пещера", тъй като има много неясни текстове, които пораждат различни тълкувания и целта е да се разяснят режимите на допускане на забрани и да няма място за неяснота.

„Лош казус с добър край" нарече цялата тази работа, министърът на околната среда Караджова.

Нона Караджова беше в Плевен за подписването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците на регион Плевен на стойност 27,7 млн. лева.