telefon
telefon / dariknews.bg
На тел. 982 2232, факс 982 56 46 и e-mail: izbor@mvr.bg, ще се приемат сигнали, съотносими към дейността на МВР
В изпълнение на задачите на МВР в периода на подготовката и провеждането на избори за народни представители, днес - 15 март, от 12:00 часа, в МВР се откри денонощна линия за сигнали от граждани. 

На тел. 982 2232, факс 982 5646 и e-mail: izbor@mvr.bg, ще се приемат единствено съобщения, съотносими към дейността на МВР - свързани с нарушения, които могат да възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес. 

Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на откритите линии. Подадените информации ще бъдат записвани, уточниха от пресофиса на МВР.