Младежи обновяват по проект парка в Сухаче

Младежи обновяват по проект парка в Сухаче
Младежи обновяват по проект парка в Сухаче / снимка: Община Червен бряг

Инициатива „Красив и приветлив парк в село Сухаче" започна местна младежка неформална група „Заедно ще постигнем целите си", съобщават от община Червен бряг. В групата участват три момичета и девет момчета от селото на възраст от 18 до 26 години. Проектът е с продължителност 4 месеца, той е на стойност 4 700 евро и се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Младежта в действие" на Европейската комисия.  

Главната цел на начинанието, която са си поставили младежите, е да допринесат за популяризиране на активното гражданство на младите хора в село Сухаче. Темата на проекта е „Да съхраним природата около нас и да не бъдем безразлични към средата, в която живеем". До момента на инициативата паркът се е използвал за сметище, през къта за отдих е направен път, а стопани са оставяли там своите животни на паша.

Планираните дейности младежите ще извършат с доброволния си труд. Те ще почистят основно площта на парка, ще окосят тревните площи и ще подрежат храстите; ще оградят терена и ще ограничат достъпа на животни и каруци; ще възстановяват алеите с трошено-каменна настилка, ще извозят отпадъците. С цел обособяване на мястото за отдих и почивка за хората в Сухаче, ще бъдат изработени и монтирани пейки, беседка, люлка, катерушка, маси за шахмат, кошчета. Амбициозна задача е и да се монтират осветителни тела в парка.

Община Червен бряг, в лицето на кмета инж. Данаил Вълов, е поела ангажимента да проектира и изгради санитарен възел в парка, с което изразява своята подкрепа и съпричастност към начинанието.