МИКЦИнтелект реализира проект Академия за лидери
МИКЦИнтелект реализира проект Академия за лидери / archiv.DarikNews

За периода от юли до септември 2012 година, на територията на Област Плевен, сдружение Младежки информационно-косултантски център „Интелект" реализира проект Академия за лидери „Интелект", който се финансира по Национална програма за младежта, подпрограма 2 - Национални младежки инициативи и кампании. Ръководител на дейностите беше Милен Първанов. Целевата група обхвана млади хора на възраст между 15 и 29 години, като по времето на заниманията си участниците имаха възможност да осмислят собственото си поведение и взаимоотношенията, които изграждат с останалите, да експериментират и усвояват нови и по-ефективни модели на поведение и стратегии в междуличностните отношения.

МИКЦ"Интелект" реализира проект "Академия за лидери"
netinfo

Преди стартирането на дейностите бяха анкетирани 2095 младежи от област Плевен, чрез което се отрази настоящото състояние, степен на информираност, насоката и потребностите от обучение на младите хора в лидерски качества. На базата на направените изводи и начертаните насоки за работа, бяха сформирани няколко екипа от лектори и подготвена обучителна програма необходима за предстоящата работа.С изпълнението на заложените дейности, младите хора придобиха умения за работа в екип, самочувствие и лидерски качества. Те участваха в множество разнообразни тренинги, обучения, дискусионни клубове, тим билдинг занимания, и за периода на Академията те израснаха като истински лидери.

В разнообразните дейности се включиха 2 601 млади хора от 11-те общини на област Плевен. Проведени бяха тренинги по креативност, лидерство, генериране на идеи, толерантност, мотивация, както и обучения насочени към умения за работа в екип, застъпничество, невербално и вербално общуване, междукултурен диалог, предприемачество, стил и представяне. Младежите събрали най-много точки от системата по оценяване на лидерските екипи бяха разделени на няколко групи, които „оцеляваха" два дена в Бохотската гора край град Плевен. Пред тях беше поставено изпитание, в изпълнението на което трябваше да приложат в реални действия всички усвоени знания от обученията в Академията.

МИКЦ"Интелект" реализира проект "Академия за лидери"
netinfo

Младите лидери решаваха задача след задача. Отговаряха с остроумие на поставени теоретични въпроси, демонстрираха своята сръчност в съревнования по издигане на палатки, по начертан маршрут се ориентираха в гористата местност с компас. В разгара на „Сървайвъра" групите получиха задание да превземат „противников лагер" и да поставят своя флаг на определено за целта място, като в задачата участниците бяха „въоръжени" с пейнтбол маркери.

Последваха много приятни емоции и цветове от разноцветната „боя" от пейнтбол маркерите. След това наближи и дългоочаквания финал с последната, но този път кулинарна изненада. Младите лидери доказаха, че са силни и в тази сфера, като шашнаха оценителната комисия с превъзходни салати.

МИКЦ"Интелект" реализира проект "Академия за лидери"
netinfo

Накрая се проведе официална церемония по връчването на сертификатите на академиците от Академия за лидери „Интелект", които доказаха с инициативността си и проявеното младежко творчество, че са истински лидери.