Медицинският чества 37 години от създаването си
Медицинският чества 37 години от създаването си / Дарик Плевен, архив

Медицински университет Плевен ще отбележи тържествено 37-та годишнина от създаването си. За честването академичното ръководство на висшето учебно заведение е поканило преподаватели, студенти, служители и официални гости. Тържеството ще се проведе на 10 октомври, понеделник, във Втора клинична база, уточняват от университета. Празникът започва в 10 часа.

Доц. д-р Мария Средкова, заместник-ректор по научноизследователската дейност на МУ Плевен, ще води тържествената церемония. След това проф. д-р Григор Горчев, ректор на университета, ще приветства академичната общност, студентите, служителите и гостите на празника. Той ще връчи и първите издадени от МУ Плевен дипломи за придобити научни степени и академични длъжности, плакети за заслуги на представители на академичната общност.

Проф. Горчев ще раздаде и дипломите на завършващите студенти от специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" на Факултет "Здравни грижи".