Martin Mitev
Martin Mitev / dariknews
„Предстоящата нова здравна инвестиция в Плевен, за която Общинският съвет даде своето предварително съгласие за продажба на общински терен по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, е пореден огромен плюс за града ни. Излишно е да изброявам ползите, които води след себе си реализацията на такъв мащабен проект на местно ниво. Мога само да благодаря на г-н Тихомир Каменов - председател на фирмената група на Търговска Лига и на проф. Тони Веков - главен изпълнителен директор на Търговска лига - Национален аптечен център АД - София, че избраха Плевен за реализацията на този проект на стойност 28 милиона лева.“
Така председателят на Общински съвет - Плевен, Мартин Митев коментира решението на местния парламент за даване на предварително съгласие за продажба на имот - частна общинска собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите на Търговска лига - Национален аптечен център АД. На пресконференция в Пресклуба на БТА той информира, че върху терена се предвижда да бъде изградено крило за лечение на онкологични болести и кампус за специализанти към Многопрофилната болница за активно лечение "Сърце и мозък" в Плевен. „Идеята за кампуса е във връзка с големия интерес, които има от страна на специализанти към болницата. Знам, че такъв проявяват представители на Китай, на Саудитска Арабия“, каза Мартин Митев.
„Съгласно Закона за насърчаване на инвестициите по искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, съответният компетентен орган може да извършва продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, по местонахождение на инвестицията, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на Общинския съвет. Именно въз основа на това решение се издава заповед от кмета  на Общината и се сключва договор с инвеститора“, поясни още председателят на Общинския съвет. Мартин Митев посочи още, че теренът, за който става дума, е с обща площ 22 323 кв. м. и се намира в близост до МБАЛ "Сърце и мозък". Писмото за намерението за инвестицията е постъпило в Община Плевен от проф. Тони Веков. С него общинските власти са уведомени, че за мащабния инвестиционен проект има подадено заявление за издаване на сертификат за клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Българската агенция за инвестиции е издала съответно удостоверение, в което е отразен планиран размер на вложенията в Плевен в размер на 28 милиона лева и очаквани 300 нови работни места.