/ dariknews.bg
Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества ще се проведе в Ловеч на 15 и 16 март (четвъртък и петък). Участници във форума са управители, ръководители и представители на общинските предприятия и търговски дружества, както и зам.-кметове и кметове на общини и общински съветници.

В програмата на срещата е предвидено да се проведе и открито съвместно заседание на три от постоянните комисии към Националното сдружение на общините в Република България – по „Регионална политика и местно самоуправление“, „Общинска собственост и устройство на територията“, „Икономическо развитие и туризъм“, в рамките на което участниците във форума и членовете на комисиите да обсъдят включените теми за дебат.

Наред с дискусията по актуалните промени в нормативната уредба програмата предвижда представяне на възможностите за европейско финансиране; ангажиментите по прилагане изискванията на регламента за защита на личните данни и други.