Кметът на Ловеч разпореди на партиите до 23 октомври да почистят плакатите си
Кметът на Ловеч разпореди на партиите до 23 октомври да почистят плакатите си / archive.dariknews

Със своя заповед кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев разпореди на политическите сили - партии, коалиции и инициативни комитети, да почистят разлепените агитационни материали на своите кандидати за народни представители в срок до 23 октомври. За това информират от пресцентъра на градоначалника. При неизпълнение на заповедта предстои налагане на санкции съгласно Изборния кодекс - от 1000 до 5000 лв.

Установяването на нарушенията и съставянето на актовете е възложено на служители от отдел „Самоохрана, контрол, обществен ред и сигурност" (СКОРС), а останалите непремахнати плакати да бъдат отстранени от „Еко" ЕАД.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на директора на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване" в община Ловеч и на началника на отдел СКОРС.