valov
valov / dariknews.archive
На среща с медиите в пресклуба на БТА в Плевен, кметът на Червен бряг инж. Данаил Вълов съобщи, че след близо година и половина очакване, два възлови договора на общината по Програмата за селските региони за повече от 6 милиона лева са вече подписани.
Той обясни, че по една или друга причина, Разплащателната агенция към Министерството на земеделието е забавила подписването на договорите, но през месец февруари 2018-та г. те са били парафирани като единият - за 5 340 000 лева е за ремонт и рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа и северния обходен път на Червен бряг, а другият е за близо 800 000 лева за рехабилитация на улици в самия град.

„Специално искам да благодаря на народния представител Пламен Тачев за съдействието, което той оказа за тези два проекта и се надявам, че с него ще успеем да работим съвместно и в следващите важни инфраструктурним проекти, които касаят централизираното ръководство на сраната като Министерски съвет, АПИ и другите министарства, в които имаме входирани проекти за финансиране по национални програми“, каза кметът на Червен бряг инж. Данаил Вълов.
Той изрази надежда в кратки срокове да бъдат избрани изпълнители и да започне същинската работа по изпълнението на дейностите.