Информират фирмите как да повишат квалификацията на персонала си
Информират фирмите как да повишат квалификацията на персонала си / netinfo

Информационен ден по проект на Програма ФАР – “Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия” – Фаза 3 ще се проведе в Плевен на 17 юни.

Схемата, обявена от Министерството на икономиката и енергетиката, с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз, е изцяло насочена към малки и средни предприятия от производствения сектор. На информационния ден представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по схемата.

Аспектите от развитието на предприятията, които могат да получат подкрепа по схемата са консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на Европейския съюз, въвеждане на международни пазарни стандарти, разработване и изпълнение на стратегии за бизнес развитие. Инвестиционната подкрепа ще е насочена към модернизиране и подобряване на производственото оборудване и професионално обучение като допълнение към другите два елемента. Целта е да се повиши професионалната квалификация на персонала, зает в предприятията.

Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, определена за Звено за изпълнение на проекти по Програма ФАР. Информационния ден ще се проведе от 10.00 часа в зала „Плевен .