/ dariknews.bg
На 19 и 20 април Факултет „Авиационен” към Нациионален военен университет „Васил Левски” ще бъде домакин на годишна международна конференция. Официалното откриване ще започне в 10:00 часа на 19 април в Аулата на факултета.
         
Приветствие към официалните гости и участниците ще отправи началникът на НВУ „Васил Левски” – бригаден генерал д-р инж. Пламен Богданов. Поля Цоновска – Кмет на Община Долна Митрополия ще връчи ежегодната академична награда „Дванадесети април” на курсант с най-висок успех.

Пленарните заседания на секциите ще започнат в 10:30 часа. Докладите, които ще бъдат изнесени са по следните тематични направления: авиационна и космическа техника; военни науки, навигация и въоръжение; електроника и радиотехника; електротехника, автоматика, информационни технологии и компютърни системи; природо-математически науки; социални, хуманитарни науки и филологии; медицина; приложни науки в интерес на отбраната; съвременни тенденции в авиационния летателен тренинг.

Гостите ще имат възможност да разгледат статичен показ на авиационна техника.
  
Конференцията се провежда под ръководството на организационен комитет с председател бригаден генерал д-р Пламен Богданов - началник на НВУ „Васил Левски“ и заместник-председател полковник проф. д-р инж. Марин Маринов – декан на факултет „Авиационен”.
Членове на комитета са:
Полк. д-р Ивайло Ангелов – заместник-началник на НВУ „Васил Левски” по ВВС

Col. Assoc. Prof. Bogdan Grenda, Ph.D – WSU, Poland
LTC Assoc. prof. Laurian Gherman, Ph.D – AFA, Romania
LTC Assoc. prof. Andrzej Sobon, Ph.D – WSU, Poland
LTC Assoc. prof. Pawel Majdan, Ph.D – WSU, Poland

Научен секретар - подполковник доц. д-р инж. Живо Петров – заместник-декан на Факултет „Авиационен”.