Фериботния комплекс Никопол - Турну Мъгуреле  е пред завършване
Фериботния комплекс Никопол - Турну Мъгуреле е пред завършване / netinfo

Фериботният комплекс “Никопол – Турну Мъгуреле” да бъде открит в навечерието на 3 март тази година, когато ще се чества 130 –та годишнина от Освобождението на България. Това предлага областният управител Цветко Цветков.

Губернаторът е изпратил писмо до заместник – министъра на МРРБ Димчо Михалевски, с което го уведомява, че обектът, финансиран по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество между България и Румъния е пред окончателно завършване. Предстоящото въвеждане в експлоатация на фериботния комплекс предполага и провеждане на процедура за определяне на концесионера, който ще извършва превозната дейност от българска страна. Това изисква собствеността върху изградените активи да бъде прехвърлена на министерство на транспорта, а МРРБ трябва да обяви процедурата по прехвърлянето, информира областният управител Цветко Цветков.