Европейската комисия одобри гаранционния фонд
Европейската комисия одобри гаранционния фонд / archiv.DarikNews

Очакваният Гаранционен фонд, който беше създаден в края на миналата година по програма за развитие на селските райони вече е официално одобрен от Европейска комисия. Новината дойде от министърa на земеделието и храните Мирослав Найденов, който на 15 май беше в Брюксел на заседание на Съвета на министрите на земеделието и за това не пристигна в Плевен за изнесеното заседание на МС.

 Съобщението за одобрението на фонда направи, зам. министъра на земеделието и горите Светлана Боянова, по време на заседанието на Кабинета в Плевен.

Гаранционният фонд ще е в размер на 121 милиона евро, които са предназначени за бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони по някои от основните мерки. В случая става дума за мярката за модернизиране на селските стопанства, ферми, зеленчукови и овощни градини. Другата мярка е 123 - мярката за преработвателите, които добавят стойност към земеделските суровини. И третата мярка е 122 - Подобряване икономическата стойност на горите, където бенефициенти са частни собственици на гори.

Миналата година, по инфорнация подадена от зам. министър Боянова е имало реална опасност министерството да загуби от неусвояване около 183 милиона евро, поради забавяне старта на програмата - с една година.
"Това е голям успех за България, защото 121 милиона евро ще влязат в българското земеделие по проекти по програмата за развитие на селските райони", коментира тя.

Поради финансовата криза, достъпът до финансиране от търговските банките до сега е бил доста ограничен.
Одобреният гаранционен фонд ще се управлява от земеделското министерство, като управляващ орган и от Гаранционен фонд към Българска банка за развитие, предстои да бъдат избрани банки - партньори, които да издават банковите гаранции. По този начин ще се улеснят бенефициентите при тегленето на кредити. Също така отпада и изискваната до сега банкова гаранция от 110% за получаването на авансово плащане по програмата.