Етносите и толерантността дискутират в Ловеч
Етносите и толерантността дискутират в Ловеч / netinfo
Ролята и мястото на междукултурния диалог за опознаването на етносите и за изграждане на поведение на разбиране и уважение на различията дискутират на заключителна среща по проекта „Макар и различни, всички сме равни“ в Ловеч. В срещата участват представители на селата Александрово, Лисец, Славяни, Малиново, ловешките квартали “Гозница” и “Продимчец”, представители на местната власт, специализирани институции, младежи-доброволци.

Проектът се реализира от Сдружение „Екомисия 21 век”по Програма “Младежта в действие” на Европейската комисия и е насочен към утвърждаване на толерантността към представителите на различните етноси като начин на поведение у младите хора в региона на Ловеч, взаимно опознаване и разбиране на културата, бита и вярванията на различните етноси. Проучванията по проекта са обхванали селата Лисец, Славяни, Александрово и Малиново и два квартала на Ловеч – “Продимчец” и “Гозница”, където живеят представители на различни етноси. Организирани са били срещи с местното население за събиране на материали и описание на бита, традициите и културата на етносите в региона с активното участие на младежи от Ловеч.

На заключителната среща по проекта, която се провежда днес в читалище „Наука”, ще бъдат представени книжка и филм, които отразяват работата по проекта.