slance
slance / dariknews.archive
Равноден­ствие е астрономическо понятие, с което се обозначава определен момент от годината в който вследствие на движението на Земята спрямо Слънцето, денят и нощта са равни по продължителност.

В една година има две равноденствия - пролетно и есенно, съответно на 20 или 21 март и 22 или 23 септември - в Северното полукълбо есенното равноденствие е през септември, а Южното полукълбо през март. В момента на равноденствието, пътят на Слънцето по небесната сфера пресича небесния екватор.
Много от културите по света и почти всички езически религии почитат равноденствието (както и слънцестоенето) като момент с особено значение. Тогава се устройват едни от основните календарни фестивали и се извършват важни обреди, свързани най-вече със земеделието и плодородието.