DW: Христос, Мохамед и Съмнението
DW: Христос, Мохамед и Съмнението / Deutsche Welle
DW: Христос, Мохамед и Съмнението
55988
DW: Христос, Мохамед и Съмнението
  • DW: Христос, Мохамед и Съмнението

Темите на Deutsche Welle днес:

София, между мечтите и реалностите,

Христос, Мохамед и съмнението и

Обратно в Гърция.

Темите представя Константин Цанев от студиото в Бон.