Добра оценка дадоха експерти на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен за 2007-2014
Добра оценка дадоха експерти на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен за 2007-2014 / dariknews

Обобщените резултати от изпълнението на общинския План за развитие на Община Плевен показват, че на първо място общината е постигнала единство на плановия процес и откритост на деиствията, като е успяла да наложи и добро финансово управление и да създаде капацитет за изпълнение на плана през отчетния период.

Частични са обаче постиженията по отношение на приложимостта на Общинския план за развитие и способността на администрацията да изгражда партньорства и за установяване на баланс в действията. Освен това осъщественото наблюдение и контрол по изпълнението на общинския план за развитие е твърде недостатъчно, сочи констатация на експерти - независими оценители. Това каза на среща с журналисти секретарят на Община Плевен, Бранимир Мирчев.

В оценката за изпълнение на Плана за развитие са посочени препоръки, свързани със следващия планов период 2014-2020, които включват разработване и въвеждане на единна Система за мониторинг и оценка на провежданите политики за развитие на всички нива на планиране на регионалното развитие. Сред препоръките е и подобряване контрола на изпълнението на плана, засилване на електронизацията в дейността на общинската администрация, създаване на повече обществени съвети, които да покрият всички сфери на общинските дейности, ангажиране на повече външни експертизи за независими оценки на работата, както и създаване на местен Фонд за подкрепа на проекти на неправителствени организации, читалища, училища и други партньори на общината.

Сборът от 50 точки, спрямо максималните 72 по скалата за цялостна оценка на качеството, поставя изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен за периода 2007-2014 г. в графата "добро", обобщи Бранимир Мирчев.

Дикран Ованесян - Директор Дирекция „Европроекти" в Община Плевен допълни, че оценката на външния изпълнител е обективна и отразява нещата адекватно. Той обясни, че по данни от Статистическото бюро от общо седемте ключови критерия, пет са с положителна оценка.