sireni
sireni / obshtina pleven
На 1 октомври 2018 година - понеделник, от 13:00 часа ще се проведе тест със сиренната система изградена в град Плевен. Тестът ще се извърши чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в чл.18 и чл.19 от наредбата.

Проверката на сиренната система се извършва в изпълнение на чл.37, ал.1 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 година, обновена в Държавен ввестник - бр.20 от 09.03.2012 година.