Декан в МУ-Плевен представи България на международна конференция в Индия
Декан в МУ-Плевен представи България на международна конференция в Индия / archive.dariknews

На международен форум, проведен в Индия, доклад свързан с биоетиката на тема "Съобщаване на истината на терминално болните в хосписите в България" изнесе доц. Силвия Александрова-Янкуловска - декан на факултет "Обществено здраве" в МУ-Плевен.

"Докладът беше базиран на мои лични проучвания върху хосписите в България и тъй като в азиатските култури се гледа по-сериозно на този проблем и автономията на пациента не е основното движещо направление, а по-скоро решението на семейството, което е в разрез със западните традиции, докладът предизвика много дискусии", сподели пред журналисти доц. Янкуловска и добави, че макар и в Индия да има движение към западните ценности, все пак семейните традиции и културата са по-силни.

Декан в МУПлевен представи България на международна конференция в Индия
netinfo

Доц. Силвия Александрова-Янкуловска беше от 4 до 11 януари в Индия за участие в конференция, организирана в град Бангалор/8 млн жители/, който е столица на щата Карнатака.

"Конференцията беше изключително посетена, най-вече поради личното присъствие на Далай Лама, който изнесе една много трогателна и човешка реч, насочена именно към биоетиката и етиката като цяло в глобализирания свят".
В речта си Далай Лама отбелязал значението на секуларната/светската/ етика и уточнил, че тя не трябва да бъде схващана като противопоставяща се на религиозната етика, а като уважаваща, както всякакви религиозни традиции, така и възгледите на невярващите хора.

Доц. Янкуловска каза, че според Далай Лама в свят, в който има развитие на технологиите, откъдето всъщност идват и основните етични проблеми, именно секуларната етика може да достигне до учените и от тях да се очаква спазването на етичните принципи.

Деканът на факултет "Обществено здраве" в МУ-Плевен отбелязва първо българско участие във форума, който се провежда за пети път и по този начин в него, освен висшето училище, доц. Янкуловска е представила и България. В международния форум са участвали 700 делегати от 38 страни от целия свят, 400 от които са били презентатори.