Децата в НУ „Христо Ботев продължават заниманията си и през ваканцията
Децата в НУ „Христо Ботев продължават заниманията си и през ваканцията / hristo.botev

През ваканционните дни осемдесет процента от учениците от НУ „Христо Ботев" - Плевен ще са в училище. След ползотворния труд през годината, резултат от който са са първо място на Националното външно оценяване за четвъртокласниците, двадесет златни и сребърни медали за учениците от втори и трети клас на Международното състезание "Математика без граници", децата продължават своите занимания по интереси.

От втори юни започна работата в клубовете по Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора". Поради големия интерес към дейностите по проекта през това лято е увеличен броя на обхванатите в извънкласни и извънучилищни дейности.

Децата в НУ Христо Ботев" продължават заниманията си и през ваканцията
netinfo

Създадените клубове са в направления, съгласувани с желанието на учениците и подкрепени със съгласието на родителите. Учениците участват в извънкласни дейности, даващи възможност за възпитаването на една висока обща култура в областта на изкуството и науката, развитие на творческите способности, въображение, мислене, сръчност. Заниманията в клубовете са под формата на игри и забавни задачи с приложна насоченост. Програмата е разнообразна, като стремежът на ръководителите е учениците да овладеят нови знания, умения, да се създадат трайни интереси и да изпитват радост и въодушевление от процеса на работата.

Децата в НУ Христо Ботев" продължават заниманията си и през ваканцията
netinfo

Чрез организираните занимания се осмисля свободното време на децата, удовлетворяват се интересите и творческите им търсения, повишава се мотивацията им за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.