Четири общини могат да получат подкрепа за развитието на туристически атракции
Четири общини могат да получат подкрепа за развитието на туристически атракции / netinfo

Четири общини в Плевенска област могат да кандидатстват по новата схема на ОП "Регионално развитие" - "Подкрепа за развитието на туристически атракции". Това са общините Кнежа, Гулянци, Белене и Левски.

Основната цел на новата схема за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ е да подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които да допринесат за подобряването на качеството на туристическия продукт. По този начин ще се получи и равномерно  разпределение на ползите от туризма. Дейностите, които могат да получат финансова подкрепа, са развитие на природни, културни и исторически атракциони - реставрация, консервация, експониране, развитие на туристическа инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите и др.

Крайният срок за подаване на проектите от страна на общините е 4 септември. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 82 858 124 лв.