Четири общини могат да получат подкрепа за развитието на туристически атракции

Четири общини могат да получат подкрепа за развитието на туристически атракции
Четири общини могат да получат подкрепа за развитието на туристически атракции / netinfo

Четири общини в Плевенска област могат да кандидатстват по новата схема на ОП "Регионално развитие" - "Подкрепа за развитието на туристически атракции". Това са общините Кнежа, Гулянци, Белене и Левски.

Основната цел на новата схема за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ е да подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които да допринесат за подобряването на качеството на туристическия продукт. По този начин ще се получи и равномерно  разпределение на ползите от туризма. Дейностите, които могат да получат финансова подкрепа, са развитие на природни, културни и исторически атракциони - реставрация, консервация, експониране, развитие на туристическа инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите и др.

Крайният срок за подаване на проектите от страна на общините е 4 септември. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 82 858 124 лв.