'Час по Европа с осмокласници проведе ОИЦ-Ловеч
'Час по Европа с осмокласници проведе ОИЦ-Ловеч / oic.lovrch

В два последователни дни - 12 и 13 ноември 2014 г., 38 осмокласници от Професионалната гимназия по механоелектротехника в град Ловеч посетиха Областния информационен център, където се запознаха с основна информация за Европейския съюз (ЕС).

Управителят на ОИЦ - Ловеч Росица Денчева запозна присъстващите с ролята и дейността на мрежата от информационни центрове в България и Областния информационен центъра в Ловеч, създаден по проект на Община Ловеч, с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Росица Кривирадева, екперт „Комуникация, информация и логистика" представи пред гимназистите интересни факти от историята на Съюза, целта на създаването му, неговото разширяване и начин на функциониране, и информация за начините, по които европейските средства достигат до гражданите чрез финансовите инструменти на ЕС - Европейските структурни и инвестиционни фондове. Крум Цветков, експерт „Информационно обслужване и услуги", представи действащите в България оперативни програми за периода 2014-2020 г., и запозна учениците с основните права на европейските граждани.

Час по Европа" с осмокласници проведе ОИЦЛовеч
netinfo

С много настроение и активно участие на младежите преминаха тези две информационни събития в офиса на Областния център. Любознателните момчета и момичета с удоволствие и ентусиазъм отговаряха на въпросите на експертите от Центъра и участваха в опознавателните игри (пъзел на картата на ЕС), за което бяха стимулирани с поощряващи награди.

Час по Европа" с осмокласници проведе ОИЦЛовеч
netinfo

Основното послание на часовете „Урок по Европа" бе, че днешните ученици са утрешните пълноценни европейски граждани, които отстояват своите права и активно изграждат европейското бъдеще на своя град, община и държава.