БЧК определи разпределянето на средствата за пострадалите от наводненията
БЧК определи разпределянето на средствата за пострадалите от наводненията / dariknews.archive

На второто си заседание, проведено на 15 юли 2014 г., Националният обществен съвет за управление на финансовите средства, постъпили по кампанията на БЧК за подпомагане на пострадалите от наводненията в Североизточна България се запозна с актуалната информация за последиците и щетите в най-засегнатите региони - областите Варна, Добрич и Велико Търново. Членовете на Обществения съвет разгледаха получените справки за конкретните нужди от подпомагане на засегнатите домакинства.

След като беше информиран за размера на дарените финансови средства,  които към 15 юли 2014 г. са 967 944 лв., Националният  обществен съвет обсъди размера на паричната помощ и формата, под която ще бъде предоставена на пострадалите.

Взето бе решение за пропорционално разпределение на набраните до момента средства по области. Предвид факта, че най-голям брой пострадали домакинства има в Добрич и съобразено с реалните възможности за справяне с бедствието на общинските и областни администрации в пострадалите райони, Общественият съвет реши разпределението на финансовите средства да бъде: за Добрич - 50% от средствата, за Варна - 40% и за Велико Търново - 10%.

Финансовите средства ще се разпределят от сформираните местни обществени съвети на Добрич, Варна и В.Търново, в които участват и представители от регионалните структури на Българския Червен кръст. При разпределянето ще се вземат предвид степента на щетите и анализа на конкретните нужди на всяко домакинство, като с приоритет ще бъдат най-нуждаещите се и социално най-уязвимите хора.

За разпределените и раздадени средства на засегнатите от наводнението домакинства ще бъде изготвен поименен отчет. Обществеността ще бъде своевременно информирана за разходването на средствата по кампанията.