Басейнова Дирекция с разнообразни инициативи за Деня на Земята
Басейнова Дирекция с разнообразни инициативи за Деня на Земята / Дарик Плевен

"Да помогнем на Земята" - под това мото Басейнова Дирекция Дунавски район ще отбележи 22 април - Международен ден на Земята. От 10.00 часа днес служители на дирекцията ще посетят възпитаниците на дневните центрове за деца и възрастни с увреждания в Плевен. Заедно с тях те ще рисуват и апликират и ще беседват какво може да направи всеки от нас, за да помогне да опазим природата и Земята.

На 23 април Басейнова дирекция - Плевен, ще даде своя малък принос за опазването на Земята. Служителите на дирекцията от централния офис в Плевен ще посетят природната забележителност "Чернелка", разположена на 12 км. от града, и ще почистят екопътеката в местността, която е любимо място на мнозина, но и често е замърсявана.

Около яз. "Панчарево" и минералните водоизточници "Гъбата" и "Тунела" ще чистят експертите от регионално бюро в София. Трасето на екопътеката в местността "Ксилифор" ще бъде почистена по повод Деня на Земята от служители от водното бюро във Велико Търново. За чистота на алеята покрай река Дунав в близост до регионалното водно бюро ще погрижат експертите на БДДР от Русе.

Тазгодишното честване на Деня на Земята, организирано от Международната мрежа за Деня на Земята, е посветено на 40-ата годишнина от началото на отбелязването на този ден. Вниманието е фокусирано върху кампанията "Зелена генерация", като се призовавават международните и държавните институции, бизнеса и неправителствените организации, милионите хора по света за предприемането на конкретни действия за решаване на въпросите, свързани с изменението на климата.