Aрхитектурен пленер-конкурс търси концепция за развитието на Деветашката пещера
Aрхитектурен пленер-конкурс търси концепция за развитието на Деветашката пещера / archive.dariknews

От 19 до 24 октомври Ловеч е домакин на студентски архитектурен пленер-конкурс, съобщиха от пресцентъра на общината. Организатор е администрацията в люляковия град. Проявата се провежда за втори път, миналата година в началото на ноември бе първото й издание.

Темата на пленера сега е „Благоустрояване и развитие на Деветашката пещера като туристическа дестинация" и ще се търси цялостна концепция за това.

Деветашката пещера е природна забележителност, попада в границите на две защитени зони от НАТУРА 2000. Паметник на културата е - недвижима културна ценност от национално значение. На територията ѝ се намират археологически находки от средния палеолит (70 хил. г. пр. Хр.), новокаменната, каменно-медната, бронзовата и желязната епоха, римския период и средновековието. Предоставена е за управление на общината от Министерския съвет през 2012 г. и е популярен туристически обект от национално и международно значение. Тази година е включена в списъка на „100-те най-значими туристически обекта в България" въз основа на споразумение на община Ловеч с Българския туристически съюз. Обектът има значителен потенциал за развитие, за което е необходимо изграждането на допълнителна посетителска инфраструктура, разположена непосредствено до природната забележителност. Точно в това си намерение общината ще реализира идеята на спечелилото конкурса предложение.

Преди започването на пленера в неделя участниците посетиха Деветашката пещера, за да се запознаят на място с гледните точки на археолози и природозащитници. В понеделник, вторник, сряда и четвъртък студентите, разпределени в пет групи, ще проведат същинската част на пленера. На тяхно разположение ще бъдат като консултанти преподаватели, архитекти и паркостроители. В петък, 24 октомври, ще бъде публичното представяне на работите им.

В пленера участват 15 студенти по архитектура от три вуза от София - Университета по строителство и архитектура, Висшето строително училище „Любен Каравелов" и Нов български университет, и от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър", както и петима студенти по ландшафтна архитектура от Лесотехническия университет в София. Работите им ще бъдат оценени от 5-членно жури, председателствано от арх. Петко Еврев. Той ще връчи лично предвидената първа награда, която е парична премия. Всеки участник в пленера ще получи сертификат за участие от кмета на Ловеч Минчо Казанджиев.

Идеята за пленера е на главния архитект на община Ловеч Силвия Средкова-Аласбахи. Целта му е да се предложи общо устройствено решение, включващо благоустрояване, изграждане на съпътстваща инфраструктура до пещерата - транспортен и пешеходен достъп, паркиране, изграждане на посетителски център, който да включва представяне на обекта по подходящ начин, зала/място за презентации, експозиции, игри и занятия с ученици, провеждане на събития и други, насочени към природната забележителност, но изнесени извън нейната територия.

Миналата година студентите работиха по представянето на обемно градоустройствено решение за зоната от административния център на Ловеч до историческата част на града - АИР „Вароша". Победител тогава стана екип на Нов български университет. Идеята на спечелилото предложение вече се реализира в рамките на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ловеч.