pleven
pleven / op pleven
Голям дял проведени незабавни и бързи производства, отчита Окръжна прокуратура – Плевен на  проведения в петък   отчетен   доклад на прокуратурите от Плевенски съдебен район за 2016 г. На отчетното събрание присъстваха прокурор Магдален Маринов - завеждащ отдел 01 „Специализиран„ при ВКП, Огнян Басарболиев - Апелативен прокурор на АП-ВТърново, Димитър Лещаков - прокурор при  АП – В.Търново, зам. председател на ОС-Плевен - Емил Банков, председателят на РС-Плевен - г-жа Дилова, директор на ОД на МВР - Комисар Начев, директорът на ТД „Национална сигурност“- Плевен.

През 2016 г. прокурорите от Плевенски съдебен окръг са наблюдавали 6479 броя досъдебни производства. От тях 149 са започнати като незабавни производства, а 730 - като бързи производства. Плевенските прокуратури се отличават с най-голям дял проведени незабавни и бързи производства на територията на  Апелативна прокуратура - В.Търново. През отчетният период прокурорите са внесли в  съда 1013 обвинителни актове, 464 споразумения и 255 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.  

Осъдените и санкционирани лица по внесените в съдилищата актове на прокуратурата са 1985. През 2016 г. са влезли в законна сила и изпълнени 9 доживотни присъди по внесени обвинителни актове на прокурорите от ОП-Плевен от предишни години.