7 октомври - Световен ден за достоен труд
7 октомври - Световен ден за достоен труд / archive.dariknews

В повече от 130 държави в целия свят 7 октомври се чества като Световен ден за достоен труд. Отбелязва се по решение на конгреса на Международната организация на профсъюзите и обединява синдикалисти от цял свят в усилията им за установяване и спазване на работните права и солидарност.

Достойните условия на труд според Европейската конфедерация на профсъюзите включват пет основни принципа:

Закриване на временните работни места, които застрашават здравето и безопасността на работещите, като нанасят също щети на пазара на труда и на икономиката,

Въвеждане на по-добра организация на труда, създаване на благоприятна работна среда, осигуряване на по-добър баланс между работата и личния живот, възможност за обучение и развитие на уменията и квалификацията през целия живот,

Силна законодателна защита на работещите,

Изграждане на обща система от социални грижи за европейците, които сменят работата си всяка година,

Стимулиране на социалния диалог и колективното договаряне при активното участие на социалните партньори в реформите на пазара на труда.