pari
pari / dariknews.archive
До 31 декември 2019 г. в община Ловеч остава да бъдат компенсирани 69 жилищноспестовни вложители, необходимата сума е 323 560 лв., съобщават от пресцентъра на кметската администрация. Проблемът е известен като изплащане на „лихвоточките“, събрани в периода преди 1990 г.

През 2015 г. броят на картотекираните жилищноспестовни вложители в окончателния списък на община Ловеч е 2400. Компенсирани са 36 души със 171 180 лв. През 2016 г. са компенсирани 64-ма, а изплатената сума е 203 340 лв. През миналата година са компенсирани 246 човека, а средствата са 1 183 300 лв.

Съгласно Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове средствата във фонда се набират от ежегодно определяни субсидии от държавния бюджет, постъпления от дарения и помощи и 50% от постъпленията от продажба на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт.  Средствата се изразходват за финансово компенсиране на притежателите на лихвоточки чрез левова компенсация на определените към 31 декември 1990 г. спестовни числа по тях, като се взема предвид действащият левов индекс.