58 нарушители получиха актове за замърсяване на околната стреда
58 нарушители получиха актове за замърсяване на околната стреда / netinfo

58 акта за нарушение на законодателството за опазване на околната среда са съставени от експертите от РИОСВ – Плевен от началото на годината до края на месец септември.

Най-много актове са наложени за нарушения, свързани с опазването на въздуха – 22 броя. 14 акта са съставени за нарушения, касаещи опазването на биологичното разнообразие и защитените територии.

13 нарушители са санкционирани с актове за неправилна дейност при управление на отпадъците. До момента по съставените актове са издадени 52 наказателни постановления на обща стойност 60950 лева.

13 са наложените санкции от началото на годината, те са на обща стойност 126668 лева. 4 от тях са за замърсяване на въздух, а 9 – за води.