/ Областна администрация-Плевен
На днешното си заседание, Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова, обсъди изготвяне на предложение до областния управител за сформиране на Комисия за разработване на Регионална програма за заетост на област Плевен - 2019 г. и утвърждаване на

Областна администрация-Плевен

Методика за оценка на предложенията от общинските администрации, на база на които ще се изготви областната програма. В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2019 г. Министерството на труда и социалната политика стартира процедура по разработване на регионалните програми за заетост.

Домашният патронаж в Плевен ще обнови част от базата си по проект

С Националния план за действие по заетостта през 2019 г., приет с Решение на Министерски съвет №20 от 18 януари 2019 г., са осигурени 8 808 000 лв. за заетост на над 2 000 безработни лица в цялата страна.

Областна администрация-Плевен

Средствата от държавния бюджет за всяка област и видовете плащания за регионалните програми за заетост са определени в Националния план за действие по заетостта през 2019 г. За област Плевен те са в размер на 456 758 лв.

До пети април общинските администрации на територията на област Плевен  следва да предоставят в Областна администрация своите предложения за включване в Регионалната програма за заетост. 

От своя страна до края на април областна администрация трябва да изготви и представи в Министерството на труда и социалната политика за утвърждаване проект на Регионалната програма за заетост за област Плевен.

Приеха Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен за 2020-а година

Всички участници в комисията разполагат с Проект на Методика за оценка и подбор на подадени предложения за включване в Регионалната програма за заетост на област Плевен.

При изготвяне на Методиката са спазени всички законови нормативни изисквания, които са изискуеми при работата си по изготвянето, класирането и оценката на Регионалната програма за заетост - 2019 г.

Следващото заседание на Комисията по заетостта ще се проведе на 22 април 2019 г. /понеделник/ от 10.00 часа в Областна администрация-Плевен.