131 254-ма посетиха „Военно-исторически музеи през 2012
131 254-ма посетиха „Военно-исторически музеи през 2012 / archiv.DarikNews

Справка за посещението на музейните обекти през 2012 година показва, че Дирекция "Военно - исторически музеи" - Плевен е посрещнала в музейните си експозиции 131 254 посетители.

Най - посетеният обект по традиция е Панорама „Плевенска епопея 1877г." със 73 839 посетители, следва я Скобелев парк-музей с 25 093.Параклис мавзолей „Св.Г.Победоносец" е бил посетен от 20 089 души.

Следват Експозиция „Плевенска епопея 1877"-5 876 посетители, Къща музей „Цар Осв.Александър ІІ " с 3 288, Румънски мавзолей в село Гривица, посетен от 1429 гости,
Музей „Негово кралско величество Карол І" - 830 и Къща музей „Великий княз Н.Николаевич" с 810 посетители.

По социален състав посещенията са разпределени както следва: ученици и студенти - 47 848, български граждани - 67 243 и чужди туристи - 16 163.

През 2012 година, музейните обекти са били посетени от чужди граждани от 72 държави ксто най -голям е броят на чуждестранните туристи от: Германия - 6391, Русия - 2267, Турция - 1869, Румъния - 1679, Израел - 602, Гърция - 546, САЩ - 313, Украйна - 314, Великобритания - 274, Гранция - 252, Испания - 198, Финландия - 157, Италия - 150, Полша - 137, Македония - 126.

От Дирекция „Военно-исторически музеи" - Плевен съобщиха също, че през 2012 година, квалифицираните музейни работници - уредници и екскурзоводи са изнесли общо 3462 беседи и 2427 информации на български език и 361 беседи и 116 информации на чужди езици - английски, немски, френски, руски, полски и румънски език.