Започна контролирано изпускане на язовир "Студена", съобщи "ВиК"-Перник.

Мярката се предприема, за да се осигури достатъчно свободен обем при предстоящото пролетно пълноводие. По искане на "ВиК" и областния управител на Перник Кирил Стоев месечният график за обема вода в язовир "Студена" бе променен от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Областният управител на Перник иска промяна на утвърдения месечен график за обема на яз. „Студена“

Ежегодно април е месецът, в който снеготопенето над язовира е интензивно. С оглед и на предстоящите пролетни валежи с контролираното изпускане се ограничава рискът от залпови изпускания на водоема. 

В момента водният обем на язовир "Студена" е 22 060 000 куб.м, при капацитет 25 519 100 куб.м. Отчетени са приток от 2955 л/сек., разход - 671л/сек., контролирано се изпускат 914 л/сек.
БТА