Да бъде променен утвърденият месечен график за обема вода в язовир "Студена" за април, са настояли в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) областният управител на Перник Кирил Стоев, управителят на "ВиК" Борислав Иванов и народният представител Юлия Иванова.

Това съобщиха от Областната администрация. Ежегодно това е месецът, в който снеготопенето над язовира е интензивно. Взимайки предвид и предстоящите пролетни валежи от "ВиК"-Перник са изпратили писмо до МОСВ, в което се посочва, че „се налага да се предприемат действия по ограничаване риска от залпови изпускания на язовира поради голям приток и липса на свободен обем“.

Отклонени са Владайският и Палакарийският канал от язовир „Студена“

Кирил Стоев е получил уверението на министъра, че заповедта ще бъде преразгледана и ще се действа превантивно, с цел да не бъдат предизвикани наводнения по поречието на река Струма.

„Всички си спомняме водната криза от преди две г., но не можем да допуснем да се случи и обратното. Важно е да действаме превантивно, така че да не бъде допуснато бедствие и да се пази баланс в количеството, който да не рискува нито суша, нито наводнение“, заяви Кирил Стоев. 
БТА