/ iStock/Getty Images
"Отклонени са Владайският и Палакарийският канал от язовир "Студена" и водите им вече не постъпват в питейния водоизточник на Перник", съобщи изпълнителният директор на "ВиК" Борислав Иванов.

Мярката е предприета, за да се намали допълнителният приток към водоема. Към момента водният обем на язовира е 20 984 200 куб.м, при капацитет 25 519 100 куб.м. Отчетени са приток 1894 л/сек. и разход 471 л/сек. Продължава контролираното изпускане чрез табелни затвори, което е 1,521 куб.м/сек.

"Стремим се да задържим обема около 20 600 000 куб.м. С това количество гарантираме водата на перничани и едновременно поддържаме свободен обем. Той е необходим при евентуална висока вълна, ако има проблем с реките, да задържим изпускането в рамките на 2-3 дни, докато се успокоят.", обясни Иванов.

По думите му, в зависимост от състоянието на реките впоследствие ще се преценява дали да се изпускат по-големи количества от язовир "Студена".
БТА