/ община Стара Загора
98 излезли от употреба коли са маркирани от общинския инспекторат в Перник.

Автомобилите, които заемат местата за паркиране, но не се използват, ще бъдат премахнати принудително, ако собствениците им не го направят доброволно в установения от закона срок.

От началото на годината вече са маркирани над 340 автомобила на територията на града и селата. Част от тях са били преместени от техните собственици.

Новите промени в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства вече са в сила. Според документа излязло от употреба МПС се счита за отпадък, когато автомобилът се намира в имот - общинска, или държавна собственост, за повече от три месеца след прекратяване на регистрацията.

Ако знакът за технически преглед не е подновен повече от три месеца след изтичането му и МПС-то се намира върху имот, държавна или общинска собственост, то също се третира като отпадък и се маркира за премахване.

Досега срокът, след който автомобилът можеше да се премахне принудително, беше две години.
 
БТА