стара кола
стара кола / община Стара Загора
Четири автомобила, които са излезли от употреба, бяха принудително премахнати днес от междублокови пространства и общински паркинги в Стара Загора.

Всички са били включени в процедура по преместване от държавна или общинска собственост, съгласно установения надлежен ред. На собствениците са връчени предписания за доброволно отстраняване.

Излезлите от употреба МП се транспортират принудително до площадката в кв. „Индустриален“, където могат да бъдат потърсени в 14-дневен срок.

Проверки се извършват редовно и по информация на граждани, които са забелязали паркирани от дълго време коли, видимо в лошо състояние, на които липсват стикери за техническа изправност или са без регистрационни табели.

Сигнали може да бъдат подавани на безплатния Горещ телефон на Община Стара Загора - 0800 157 37,  както и писмено или по електронен път.

До края на мрат ще бъде предприета подобна акция по принудително премахване на излезли от употреба коли.