принудително премахванео
принудително премахванео / община Стара Загора
Девет коли, които са излезли от употреба, бяха принудително премахнати от междублокови пространства и общински паркинги в Стара Загора.

Две са фирмени, а останалите са собственост на физически лица. На собствениците са връчени предписания за доброволно отстраняване.

Излезлите от употреба МПС, които се намират върху общинска или държавна собственост и които не са предадени доброволно от собствениците си в център за разкомплектоване, се транспортират принудително. Площадката се намира в кв. „Индустриален“ и за нея отговаря фирма „ДК Софтрейд“ ЕООД (бивш „Сплавкомерс“), където собствениците могат да ги потърсят в 14-дневен срок.

Проверки се извършват редовно и по информация на граждани, които са забелязали паркирани от дълго време коли, видимо в лошо състояние, на които липсват стикери за техническа изправност или са без регистрационни табели.

Сигнали може да бъдат подавани на безплатния Горещ телефон на Община Стара Загора - 0800 157 37,  писмено или по електронен път.